NAŠE POSÁDKA

Co k tomu více dodat. Po akci a hned stojíme u fary. Někdo déle, někdo méně déle, ale všichni se tam ukážeme.

KBR

KBR
"Kapitán Bolavé Rameno"

PTaN

PTaN
"Palubní Topič Truhlář a Nástěnkář""

Ray

Ray Exterminatér

kD

kD
"Kuřidědek"

mateřská loď Battlestar Galactica

Battlestary jsou težké koloniální bojové lodě, kombinujíci funkce letadlové lodi a križníku. Prvních 5 battlestarů bylo postaveno krátce po začátku Cylonských válek, dalších 7 bylo postaveno až během války.

Celá flotila čítala celkem dvanácti lodí, každá reprezentující jednu z Dvanácti kolinií (Acropolis, Argo, Atlantia, Columbia, Caprica, Pacifica, Pegasus, Poseidon, Prometheus, Rycon, Solaria, Triton).

4

členové posádky


Rozlétnout Battlestar ve čtyřech, to dá fušku. Pot, dřina, slzy a léta, léta zkušeností.
23

let služby


Dvacet tři let ve službě na palubě vesmírné lodi. Dobrodružství a zodpovědnost. Na všech postech.